Vierasalue > Datsun-Nissan-PMC

Vastuu korjaus- yms. ohjeiden oikeellisuudesta

(1/1)

NCF ry:
NCF ry ei vastaa tällä keskustelufoorumilla annettujen korjaus- tai muiden ohjeiden oikeellisuudesta eikä niiden suoraan tai välillisesti aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Ohjeet ja muut niihin rinnastettavat antaa kukin foorumin käyttäjä yksityishenkilön ominaisuudessa eikä niiden oikeellisuutta ole NCF ry:n toimesta mahdollista valvoa tai oikeaksi todeta. Jokaisen tulee käyttää omaa harkintaansa kuinka, miten ja missä mahdollisesti saamiaan ohjeita noudattaa ja mitkä ovat mahdolliset ohjeiden noudattamisesta aiheutuvat seuraukset.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta